Kontoret

Askim/Lantto dekker et bredt kompetansefelt innenfor prosjektering og formgivning. Med en erfaringsbakrunn som omfatter utforming av byrom og landskap, komplekse kulturbygg, boliger og interiør, behandler kontoret hver oppgave med individuell tilnærming og utvikler prosjekter pá basis av konseptuelle utgangspunkt.


Askim/Lantto Arkitekter AS eies av Niels Marius Askim og Lars Lantto. Kontoret har for tiden 4 ansatte.

Kompetanse

Kontorets arbeider dekker et bredt kompetansefelt innenfor prosjektering og formgivning, og omfatter typiske arbeidsområder som:

 • Utredning og mulighetsanalyser
 • Programmering
 • Kulturhus - museum - skoler
 • Rehabilitering
 • Boliger
 • Interiørarkitektur
 • Møbeldesign
 • Utstillingsdesign/formidlingsprosjekter
 • Utformning og installasjoner - by og landskapsrom

Prosjektgjennomføring

Vår filosofi for prosjektutvikling tar utgangspunkt i åpenhet, engasjement, entusiasme, og grundighet i alle prosjekter, store eller små. Vi arbeider hele tiden for å effektivisere prosjekteringsprosessene, gjennom våre styringssystemer, god og effektiv tverrfaglig prosjektering, og innarbeidede metoder for brukermedvirkning.

Askim/Lantto Arkitekter arbeider med kjente og kompatible verktøy for kommunikasjon og utveksling av informasjon, og benytter Archicad for tegningsproduksjon. Vi benytter BIM i alle prosjekter, og utveksler kompatibel IFC modell med øvrige konsulenter i større prosjekter og prosjekteringsgrupper. BIM verktøyet skaper et godt utgangspunkt for tverrfaglig kontroll, og er et egnet redskap for prosjektering med ulike miljøprogrammer, som f. eks. BREEAM eller lignende.

Askim/Lantto benytter 3D aktivt i utvikling av alle prosjekter, og lager visualiseringer som gir oppdragsgiver gode vurderingsgrunnlag for videreutvikling.

Askim/Lantto arkitekter as behandler enhver oppgave med individuell tilnærming og utvikler prosjekter på basis av konseptuelle utgangspunkt.

Styringssystem

Askim/Lantto benytter MAKS 10 for kvalitetsstyring og kontroll. MAKS 10 er et prosessorientert kvalitetsstyringssystem som skal ivareta bedriftens forpliktelser i forhold til lover og forskrifter i byggesaker.

Miljø

Hensynet til miljø og omgivelser har alltid stått sentralt i kontorets arbeider. Bruk av kortreiste og naturlige byggematerialer, med fornuftige og rasjonelle byggekonstruksjoner, og arealeffektive planløsninger, skaper gode løsninger som i sin enkelhet er en svært barekraftig måte å bygge på. Askim/Lantto arkitekter er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Sentrale temaer i miljøprosjekteringen handler om å:

 • Fokusere på bruk av fornbybare og stedlige ressurser og materialer.
 • Etablere løsninger som ivaretar et redusert energiforbruk.
 • Oppfordre til sambruk og fleksibilitet i alle bygg.
 • Legge til rette for tilgjengelighet og et sunt inneklima for alle.
 • Unngå bruk av skadelige stoffer og materialer.
miljøfyrtårn_askim/lantto