Image
Text

Kompetanse


Kontorets arbeider dekker et bredt kompetansefelt innenfor prosjektering og formgivning, og omfatter typiske arbeidsområder som:


Utredning og mulighetsanalyser

Programmering

Kulturhus - museum - skoler

Rehabilitering

Boliger

Interiørarkitektur

Møbeldesign

Utstillingsdesign/formidlingsprosjekter

Utformning og installasjoner - by og landskapsromTextImage
Text

Prosjektgjennomføring


Vår filosofi for prosjektutvikling tar utgangspunkt i åpenhet, engasjement, entusiasme, og grundighet i alle prosjekter, store eller små. Vi arbeider hele tiden for å effektivisere prosjekteringsprosessene, gjennom våre styringssystemer, god og effektiv tverrfaglig prosjektering, og innarbeidede metoder for brukermedvirkning.


Askim/Lantto Arkitekter arbeider med kjente og kompatible verktøy for kommunikasjon og utveksling av informasjon, og benytter Archicad for tegningsproduksjon. Vi benytter BIM i alle prosjekter, og utveksler kompatibel IFC modell med øvrige konsulenter i større prosjekter og prosjekteringsgrupper. BIM verktøyet skaper et godt utgangspunkt for tverrfaglig kontroll, og er et egnet redskap for prosjektering med ulike miljøprogrammer, som f. eks. BREEAM eller lignende.


Askim/Lantto benytter 3D aktivt i utvikling av alle prosjekter, og lager visualiseringer som gir oppdragsgiver gode vurderingsgrunnlag for videreutvikling.


Askim/Lantto arkitekter as behandler enhver oppgave med individuell tilnærming og utvikler prosjekter på basis av konseptuelle utgangspunkt.


Text


Image
Text

Styringssystem


Askim/Lantto benytter MAKS 10 for kvalitetsstyring og kontroll. MAKS 10 er et prosessorientert kvalitetsstyringssystem som skal ivareta bedriftens forpliktelser i forhold til lover og forskrifter i byggesaker.
Text


Image
Text

Miljø


Hensynet til miljø og omgivelser har alltid stått sentralt i kontorets arbeider. Bruk av kortreiste og naturlige byggematerialer, med fornuftige og rasjonelle byggekonstruksjoner, og arealeffektive planløsninger, skaper gode løsninger som i sin enkelhet er en svært barekraftig måte å bygge på. Askim/Lantto arkitekter er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.Sentrale temaer i miljøprosjekteringen handler om å:


Fokusere på bruk av fornbybare og stedlige ressurser og materialer

Etablere løsninger som ivaretar et redusert energiforbruk

Oppfordre til sambruk og fleksibilitet i alle bygg

Legge til rette for tilgjengelighet og et sunt inneklima for alle

Unngå bruk av skadelige stoffer og materialer

Image
miljøfyrtårn_askim/lantto
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon