Image
Pilgrimssenter
Text

Pilegrimssenter

Røldal


Byggeår                      Konkurranseutkast 2011

Oppdragsgiver         Røldal Pilegrimssenter

Kostnader                   -

Areal                            1300 m2        

Image
Text


Text

Den nye bygningen er utformet i et bevisst samspill med stavkirka, og plasseringen etablerer en ny orden rundt kirka, ved å skjerme utsynet mot campingplassen fra kirka, og dermed lede blikket mot det åpne og storslåtte landskapsrommet i sydvest rundt Røldalsvatnet. Den nye bygningens horisontale utforming, underordner seg stavkirkas vertikale framtoning, og er nøkternt detaljert med stedstilpasset materialbruk, forankret i lokale byggetradisjoner, med samtidens byggeteknikker. Fra adkomsten mot vest danner den horisontale flaten en inviterende portal både til kirka, og senterets øvrige funksjoner.


Medarbeidere

Niels Marius Askim

Espen Moum-Olsen

Hanne Pettersen

Anne-Ki Thoresen

Dronninga landskap


<  Tilbake


Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon