Image
Tana kirke
Text

Tana kirke bru

Tana, Norge


Byggeår                      Konkurranseutkast

Oppdragsgiver         Polmak og Tana Kirkelig fellesråd

Kostnader                 

Areal                             1000 m2        


Image
Tana kirke
Text


Text

Den nye kirken er utformet er sammenbygget med det eksisterende menighetshuset, og orientert med hovedinngang og klokketårn mot vest, og alteret mot øst.

Med en slik plassering blir kirken godt synlig i landskapet, både fra Ringveien, og omkringliggende boligområder i sør, og vil fremstå som en markør for sin funksjon, i det flatere landskapet omkring.


Medarbeidere

Niels Marius Askim

Espen Moum Olsen


<  Tilbake


Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon