om askim/ lantto arkitekter:

Askim/Lantto Arkitekter AS eies av Niels Marius Askim og Lars Lantto. Kontoret har for tiden 5 ansatte.

Kontoret dekker et bredt kompetansefelt innenfor prosjektering og formgivning, og har erfaringsbakrunn som omfatter utforming av byrom og landskap komplekse bygg, skoler, boliger interiør, møbler og utstillingsdesign.
Askim/Lantto arkitekter behandler hver oppgave med individuell tilnærming og utvikler prosjekter pá basis av konseptuelle utgangspunkt.
Askim/Lantto arkitekter har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. og er medlem av Norsk Arkitekters Landsforbund og Arkitektbedriftene

personell:

Kontoret består for tiden av 5 arkitekter
Sivilarkitekt MNAL Niels Marius Askim
Sivilarkitekt MNAL Lars Lantto
Sivilarkitekt MNAL Ville Kothala
Sivilarkitekt MNAL Espen Moum Olsen - freelance
Sivilarkitekt MNAL Sjur Grøholt - freelance


miljøprosjektering:

Askim/Lantto Arkitekter arbeider hele tiden for á styrke kompetansen med hensyn til å prosjektere "miljøriktig" i vid forstand. Dette innbefatter blant annet;
Fokusere på bruk av fornybare og stedlige ressurser og materialer
Etablere løsninger som ivaretar et redusert energiforbruk
Oppfordre til sambruk av arealer i nybygg for à redusere etableringen av nybygd areal
Oppfordre til løsninger som ivaretar fleksibilitet i nybygg.
Legge tilrette for tilgjengelighet for alle gjennom fysisk utforming
Unngå bruk av skadelige stoffer og materialer.

kontaktinformasjon:

Askim/Lantto Arkitekter AS
St. Olavsgt. 3
0165 Oslo

Tlf: 22 20 14 25

post@askim-lantto.no