INNREDNING KONTORLOKALER - Rehabilitering av kontor og møtelokaler, Oslo

Byggeår:
2002 Ny heis 2007
Oppdragsgiver:
Institusjonen Fritt Ord / Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
Kostnader:
NOK 16 mill eks mva
Areal:


900 m2 BTA

Publisert:
NILs årbok 2003, Nytt Rom 13 2008, Arkitektur N 2009
Medarbeidere:
Askim/Lantto arkitekter AS.