LOFTSINNREDNING - Kontor og møtelokaler, Oslo

Byggeår:
2005
Oppdragsgiver:
Institusjonen Fritt Ord
Kostnader:
NOK 6 mill eks mva
Areal:


300 m2

Publisert:Byggekunst 2006-07, NILs årbok 2006,
Norsk Samtidsarkitektur 2001-2006,
Dagbladet Søndag 9.9.2007
Medarbeidere:
Askim/Lantto arkitekter AS
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2