BESØKSSENTER HRINGARIKI - Nybygg, Ringerike

Byggeår:
invitert plan- og designkonkurranse
Oppdragsgiver:
Hringariki Kulturminnepark
Kostnader:

Areal:


600m2

Publisert:


Medarbeidere:

Askim/Lantto Arkitekter AS