BORGUND BESØKSENTER - Besøksenter Borgund Stavkyrkje, Lærdal

Byggeår:
2005
Oppdragsgiver:
Fortidsminneforeningen
Kostnader:
NOK 25 mill eks mva
Areal:


570 m2 BTA

Publisert:


Byggekunst 2006-03, NILs årbok 2006,
Samtidsarkitektur 2006, Arkitekten 2006-06,
Medarbeidere:
Askim/Lantto arkitekter AS