BYSAMLINGEN Norsk Folkemuseum, Oslo

Byggeår:
2016 - under planlegging
Oppdragsgiver:
Norsk Folkemuseum
Kostnader:
40 MILL
Areal:


2000m2

Publisert:


Medarbeidere:
Askim/Lantto Arkitekter AS