NORSK REISELIVSMUSEUM - Besøksenter, Balestrand

Byggeår:
2014
Oppdragsgiver:
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
Kostnader:
NOK 62,5 mill
Areal:


1730 m2 BTA

Publisert:


Medarbeidere:
Askim/Lantto arkitekter AS