Norsk Reiselivsmuseum
Besøksenter, Balestrand

Byggeår                         2015
Oppdragsgiver            De Heibergske Samlinger –Sogn Folkemuseum
Kostnader                     NOK 62,5 mill
Areal                               1730 m2 BTA

Nork reiselivsmuseum er skåret ut i fjell. Tomten var en bergknaus ved Balestrand hotell. Rom og bærekonstruksjoner er skåret ut av dette berget, og former museets arkitektur i interiørene. Museet formidler norsk reiseliv, og inneholder kafe, utstillingsarealer, auditorium, magasiner, og administrasjon for museet.

Nominert
Statens byggeskikkpris
Betongtavlen

Publisert
Arkitektur N

Medarbeidere
Lars Lantto
Anne Ki – Thoresen
Anne Sofie Fet
Espen Moum - Olsen