Kulturbygg

2021     Orkla industrimuseum      (pågående)

2021     Rådstua Teaterhus            (pågående)

2021     Norsk folkemuseum 

2016     Melahuset

2015     Norsk reiselivsmuseum

2014     Stavanger forum

2013     Bok og blueshuset

2009    Gurisenteret  

2008    Vitenfabrikken

2007    Litteraturhuset

2005    Borgund besøkssenter

2005    Karpedammen

1996     Naturinformasjonssenter

Transformasjon, restaurering og rehabilitering

2021     Orkla industrimuseum      (pågående)

2021     Rådstua Teaterhus            (pågående)

2021     Norsk folkemuseum

2007    Litteraturhuset

2005    U2/U2 loft

By og landskapsrom

2009    Gurisenteret  

2005    Karpedammen

2005    Jusnes

2002    Ramberg

 

Interiør og møbeldesign

Bolig og hytte

2017     Husabøryggen

2014     Borøya hytte

2014     Brattestø bolig

2014     Hvaler hytte

2009    Villa Nannestad

2013     Ungbo

2011      Fagertunveien

2007    Øvre movei

2006    Fålesloråsen

2006    Lysthusbråten

2006    Engebråten 25

2005    Gullhauggrenda

2000    Villa Salotto

1999     Åstadbakken

1996    Villa Westgaard

Utstillingsdesign og formidlingsprosjekter

 

 

Konkurranser, utredninger og mulighetsstudier

 

 

Prosjektgjennomføring


Vår filosofi for prosjektutvikling tar utgangspunkt i åpenhet, engasjement, entusiasme, og grundighet i alle prosjekter, store eller små. Vi arbeider hele tiden for å effektivisere prosjekteringsprosessene, gjennom våre styringssystemer, god og effektiv tverrfaglig prosjektering, og innarbeidede metoder for brukermedvirkning.

Askim/Lantto Arkitekter arbeider med kjente og kompatible verktøy for kommunikasjon og utveksling av informasjon, og benytter Archicad for tegningsproduksjon. Vi benytter BIM i alle prosjekter, og utveksler kompatibel IFC modell med øvrige konsulenter i større prosjekter og prosjekteringsgrupper. BIM verktøyet skaper et godt utgangspunkt for tverrfaglig kontroll, og er et egnet redskap for prosjektering med ulike miljøprogrammer, som f. eks. BREEAM eller lignende.

Askim/Lantto benytter 3D aktivt i utvikling av alle prosjekter, og lager visualiseringer som gir oppdragsgiver gode vurderingsgrunnlag for videreutvikling.

Askim/Lantto arkitekter as behandler enhver oppgave med individuell tilnærming og utvikler prosjekter på basis av konseptuelle utgangspunkt.

 

 

Styringssystem


Askim/Lantto benytter MAKS 10 for kvalitetsstyring og kontroll. MAKS 10 er et prosessorientert kvalitetsstyringssystem som skal ivareta bedriftens forpliktelser i forhold til lover og forskrifter i byggesaker.

 


Miljø


Hensynet til miljø og omgivelser har alltid stått sentralt i kontorets arbeider. Bruk av kortreiste og naturlige byggematerialer, med fornuftige og rasjonelle byggekonstruksjoner, og arealeffektive planløsninger, skaper gode løsninger som i sin enkelhet er en svært barekraftig måte å bygge på. Askim/Lantto arkitekter er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Sentrale temaer i miljøprosjekteringen handler om å:

 

Fokusere på bruk av fornbybare og stedlige ressurser og materialer.


Etablere løsninger som ivaretar et redusert energiforbruk.


Oppfordre til sambruk og fleksibilitet i alle bygg.


Legge til rette for tilgjengelighet og et sunt inneklima for alle.


Unngå bruk av skadelige stoffer og materialer.