Kulturbygg

2021     Orkla industrimuseum      (pågående)

2021     Rådstua Teaterhus            (pågående)

2021     Norsk folkemuseum 

2016     Melahuset

2015     Norsk reiselivsmuseum

2014     Stavanger forum

2013     Bok og blueshuset

2009    Gurisenteret  

2008    Vitenfabrikken

2007    Litteraturhuset

2005    Borgund besøkssenter

2005    Karpedammen

1996     Naturinformasjonssenter

Transformasjon, restaurering og rehabilitering

2021     Orkla industrimuseum      (pågående)

2021     Rådstua Teaterhus            (pågående)

2021     Norsk folkemuseum

2020    Opptre

2007    Litteraturhuset

2005    U2/U2 loft

By og landskapsrom

2009    Gurisenteret  

2005    Karpedammen

2005    Jusnes

2002    Ramberg

 

Fritidsbolig

2014      Borøya hytte

2014      Hytte Brattestø

2021      Søndre Sandøy Hvaler

2021      Revebåsen Sandefjord

2010      Fritidsbolig Hagasand

2002     Fritidsbolig Hille

2000     Utvidelse av fritidsbolig, Lille Vardøy

1997      Fritidsbolig Fälltrask

1997      Fritidsbolig Loreåsen

1996      Fritidsbolig Killingholmen

Bolig, restaurering og tilbygg

2021     Capralhaugen (under bearbeidelse)

2021     Kvernveien

2020    Opptre (1 premie konkurranse)

2020    Melkeveien

2020    Vestre Almelien

2020    Stavikbakken

2019     Ringstabekkveien

2019     Jarenveien

2019     Hilton Nord

2019     Helmeidvegen

2017     Burudveien

2017     Bekkatomtbakken

2017     Parksvingen

2016     Haakons gate

2015     Jarveien

2014     Garlivegen

2014     Kjelsåsveien

2013     To eneboliger

2013     Gamle Drammens vei

2012     Villa Tømmerveien

2012     Bamseveien

2012     Gamle Drammens vei

2011      Ekebergveien

2011      Villa Arne Garborgs vei

2011      Villa  Melerhusveien

2011      Gamle Leangvei

2011      Tomannsbolig Fagertunveien Bærum

2010     Fritidsbolig Hagasand

2009    Villa Holgerslystveien

2008    Villa Lauvlundveien

2008    Byvilla Ogmundsvei

2007    Villa Nordengkollen

2006    Villa Øvre Movei

2005    Villa Fålesloråsen

2005    Villa Gullhaugrenda

2005    Villa Hjorthol

2005    Villa Vonholm

2005    Tilbygg Tråkka

2004    Villa Ekely

2003    Ungbo

2001     Villa Bergveien

2000    Villa Sørlie

1999     Villa Åstadbakken

1998     Nedre Ullevål

1998     Ramstadskogen boligfelt

1996     Villa Westgaard

Utstillingsdesign og formidlingsprosjekter

 

 

Konkurranser, utredninger og mulighetsstudier

 

 

Miljø


Hensynet til miljø og omgivelser har alltid stått sentralt i kontorets arbeider. Bruk av kortreiste og naturlige byggematerialer, med fornuftige og rasjonelle byggekonstruksjoner, og arealeffektive planløsninger, skaper gode løsninger som i sin enkelhet er en svært barekraftig måte å bygge på. Askim/Lantto arkitekter er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Sentrale temaer i miljøprosjekteringen handler om å:

 

Fokusere på bruk av fornbybare og stedlige ressurser og materialer.


Etablere løsninger som ivaretar et redusert energiforbruk.


Oppfordre til sambruk og fleksibilitet i alle bygg.


Legge til rette for tilgjengelighet og et sunt inneklima for alle.


Unngå bruk av skadelige stoffer og materialer.

 

 

 

Klima og miljørapporten er tilgjengelig på forespørsel.

 

 

Prosjektgjennomføring


Vår filosofi for prosjektutvikling tar utgangspunkt i åpenhet, engasjement, entusiasme, og grundighet i alle prosjekter, store eller små. Vi arbeider hele tiden for å effektivisere prosjekteringsprosessene, gjennom våre styringssystemer, god og effektiv tverrfaglig prosjektering, og innarbeidede metoder for brukermedvirkning.

Askim/Lantto Arkitekter arbeider med kjente og kompatible verktøy for kommunikasjon og utveksling av informasjon, og benytter Archicad for tegningsproduksjon. Vi benytter BIM i alle prosjekter, og utveksler kompatibel IFC modell med øvrige konsulenter i større prosjekter og prosjekteringsgrupper. BIM verktøyet skaper et godt utgangspunkt for tverrfaglig kontroll, og er et egnet redskap for prosjektering med ulike miljøprogrammer, som f. eks. BREEAM eller lignende.

Askim/Lantto benytter 3D aktivt i utvikling av alle prosjekter, og lager visualiseringer som gir oppdragsgiver gode vurderingsgrunnlag for videreutvikling.

Askim/Lantto arkitekter as behandler enhver oppgave med individuell tilnærming og utvikler prosjekter på basis av konseptuelle utgangspunkt.

 

 

Styringssystem


Askim/Lantto benytter MAKS 10 for kvalitetsstyring og kontroll. MAKS 10 er et prosessorientert kvalitetsstyringssystem som skal ivareta bedriftens forpliktelser i forhold til lover og forskrifter i byggesaker.