ASKIM/LANTTO arkitekter
St. Olavs gt. 3, 0165 Oslo

 

Telefon             (+47) 22 20 14 25
E-post              post@askim-lantto.no
Org.nr              980442047 MVA

Karin Hylin - Innleid
Arkitekt, MAarch

T: (+47) 22 20 14 25
karin@askim-lantto.no

Espen Anberg
Moum Arkitekt, MArch

T: (+47) 22 20 14 25
espen@askim-lantto.no

Simona Pandolfo
Arkitekt, MArch

T: (+47) 22 20 14 25
simona@askim-lantto.no