Pilegrimssenter
Røldal

Byggeår                      Konkurranseutkast 2011
Oppdragsgiver         Røldal Pilegrimssenter
Kostnader                   -
Areal                            1300 m2

Den nye bygningen er utformet i et bevisst samspill med stavkirka, og plasseringen etablerer en ny orden rundt kirka, ved å skjerme utsynet mot campingplassen fra kirka, og dermed lede blikket mot det åpne og storslåtte landskapsrommet i sydvest rundt Røldalsvatnet. Den nye bygningens horisontale utforming, underordner seg stavkirkas vertikale framtoning, og er nøkternt detaljert med stedstilpasset materialbruk, forankret i lokale byggetradisjoner, med samtidens byggeteknikker. Fra adkomsten mot vest danner den horisontale flaten en inviterende portal både til kirka, og senterets øvrige funksjoner.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Espen Moum-Olsen
Hanne Pettersen
Anne-Ki Thoresen
Dronninga landskap