U2 Loft
Loftsinnredning - Kontor og møtelokaler, Oslo

Byggeår                          2005
Oppdragsgiver             Institusjonen Fritt Ord
Kostnader                      NOK 6 mill eks mva
Areal                                300 m2

Rehabilitering av kontor og møtelokaler, ombygging av loft - Oslo

Lokalene benyttes til kontorvirksomhet og foredrag i regi av stiftelsen Fritt Ord.

Loftsinnredningen er bygget som et rom i rommet, med glassflater mot tilstøtende gamle takkonstruksjoner i tre.

Publisert
Byggekunst 2006-07
NILs årbok 2006
Norsk Samtidsarkitektur
Dagbladet

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Anne Sofie Fet