Bergkunstmuseum
Kulturbygg, Stjørdal

Byggeår                     Invitert prosjektkonkurranse 2006
Oppdragsgiver       Stjørdal kommune
Kostnader                 -
Areal                          1445 m2

Medarbeidere
Askim/Lantto Arkitekter AS