Tana kirke bru
Tana, Norge

Byggeår                      Konkurranseutkast
Oppdragsgiver         Polmak og Tana Kirkelig fellesråd
Kostnader                 
Areal                             1000 m2

Tana kirke

Den nye kirken er utformet er sammenbygget med det eksisterende menighetshuset, og orientert med hovedinngang og klokketårn mot vest, og alteret mot øst.

Med en slik plassering blir kirken godt synlig i landskapet, både fra Ringveien, og omkringliggende boligområder i sør, og vil fremstå som en markør for sin funksjon, i det flatere landskapet omkring.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Espen Moum Olsen