Våler Kirke
Åpen konkurranse, innkjøp

Byggeår                      Konkurranseutkast
Oppdragsgiver          Våler kommunde
Kostnader                   -
Areal                             3000 m2

Konkurranseutkast til ny kirke i Våler. Kirkerommet vender mot bjørkeskogen i øst, og kirkeanlegget omkranser en indre hage/atrium. Kirkens enkle saltaksform i interiøret er inspirert av historisk norsk kirke – og trearkitektur.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Hanne Pettersen
Dronninga landskap AS