Bysamlingen
Norsk Folkemuseum, Oslo

Byggeår                     Åpner september 2019
Oppdragsgiver        Norsk Folkemuseum
Kostnader                 40 MILL
Areal                           2000m2

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Hanne Pettersen
Nora Aursand Iveren
Karin Hylin
Espen Moum-Olsen
Jon Aakason
Ville Kohtala