Nasjonal Hovedarena
Akershus festning, Oslo

Byggeår                         Forprosjekt
Oppdragsgiver            Forsvarsbygg
Kostnader                     NOK 15 MILL
Areal                               15 000m2

Utarbeidelse av plan for oppgraderingen av Festningsplassen på Akershus festning, med minnelund, og nytt oppsett av minnestener. Festningsplassen rammes inn av en kantpassasje i granitt med rødlig grus på plassen.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Hanne Pettersen
Caspar Strøm Cappelen
Dronninga Landskap