Norsk Bergverksmuseum
Kongsberg, Norge

Byggeår                   Under planlegging
Oppdragsgiver      Statsbygg
Kostnader               250 MILL
Areal                         4500m2

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Espen Moum-Olsen
Hanne Pettersen
Dorota Zurek
HRTB Arkitekter
Multiconsult AS
Dronninga Landskap