Orkla Industrimuseum
Løkken verk, Meldal

Byggeår                    Planlagt byggetsrt 2019
Oppdragsgiver       MIST/OIM
Kostnader                105 MILL ekskl MVA
Areal                          3500 m2

Nybygg for Orkla Industrimuseum, med nye publikumsarealer, driftsarealer, og verkstedshaller for vedlikehold av Europas eldste elektriske jernbane i drift, Thamshavnsbanen. Nybygget er plassert i et fredet område med Thamshavnsbanens sporområder, og fredete stasjonsbygninger.

Bygningen planlegges oppført med hovedkonstruksjoner i betong og massivtre, med utvendig kledning av ubehandlet furu.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Espen Moum-Olsen
Olav Fåsetbru Kildal
Feliks Isaksen
Ville Kohtala
Karin Hylin