Bjerkelundsveien, Bærum

Program

Byggeår

Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Enebolig med utleiedel

2016

Privat

-

270 m2 BRA x 2

To nye eneboliger er innpasset på tomten. Husene har 3,5 etasjer med utleie-del i sokkel og uteplass for hoveddel over garasje / boder som er plassert under terreng. Topp-etasjen er et øvre halv-plan med takterrasse.

Medarbeidere:

 

Lars Lantto

Nora Aursand Iversen