Brattestø bolig, Norge

 

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Enebolig

2014
Privat
-
BRA 180 m2

Boligen er en del av en større familie eiendom i Brattestø på Hvaler. Huset er oppført med kledning av ubehandlet furu. Materialer i interiøret er en kombinasjon av stedlig trevirke som eik, furu, og bjerk. Boligen har oppholdsrom på bakkeplanet, med soverom og boder i 2. Etasje.

Boligen har en tilhørende garasje/anneks som sammen med tilstøtende fritidseiendom utgjør en samling av tre hus med lik utforming. De grå fasadene med furukledning står i en svak kontrast til omkringliggende furutrær.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim
Hanne Pettersen