Opptre, Kristiansand

 

Program

Byggeår

Konkurranse
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Transformasjon av enebolig
1972

2020
Sintef
-
196 m2 BTA

1 premie i konkurranse / forskningsprosjekt arrangert av Sintef og Enova. Konkurransens hovedtema var å fokusere på;

 

Arkitektonisk kvalitet med respektfull behandling av tidstypiske trekk
Bokvalitet og arealeffektive løsninger
Kostnadseffektive løsninger for energioppgradering av bygningen, ventilasjon og energiproduksjon
Termisk komfort og luftkvalitet
Lavt klimafotavtrykk for materialbruk, rivning, utskiftning og gjenbruk
Grad av indre og ytre transformasjon med gode løsninger for minimal ressursbruk
 

Løsningen ivaretar huseiernes ønsker og behov innenfor eksisterende fotavtrykk og hovedform. En slik transformasjon av boligen er god ressursbruk. Hoved konstruksjoner bevares og gjenbrukes. Romløsninger optimaliseres og bygningen oppgraderes og gjøres mer energivennlig. Arkitekturen videreføres i et mer moderne uttrykk som samspiller med husets tidstypiske trekk.

 

Les mer om prosjektet her.

Medarbeidere:

 

Lars Lantto

Felix Isaksen