Jusnes, Norge

 

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Utsiktspunkt Lofoten / Nasjonale turistvegar Nordland

2005
Statens vegvesen Nordland
NOK 1 mill
-

Stoppested med adkomst til Rambergsstranda. Stoppestedet er lagt som en sirkel som ”ruller” på strand slaget, med en enkel gangsti ned til stranden. Stoppunktet er lagt inn i terrenget og er så å si usynlig fra strandsonen.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim
Anne-Ki Thoresen