Karpedammen, Oslo

 

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Utearena

2005
Forsvarsbygg Stiftelsen Akershus  - festning for kunst og kultur
NOK 6 mill EKS MVA
200 m2

Utescene ved Karpedammen. Scenens overbygg ble prosjektert og bygget for demontering hver høst på bakgrunn av krav fra antikvariske myndigheter. Bærekonstruksjoner er utført i galvanisert stål, med oppspent duk av PVC. Scenen benyttes i hovedsak til konserter og teaterforestillinger. En mer permanent overbygning av scenerommet ville gitt mulighet for et mer integrert rom rundt Karpedammen, og tilført området kvaliteter med hensyn til opphold og rekreasjon i hverdagen.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim
Anne-Ki Thoresen