Kystlandsby, Vikan

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Museum og utstilling

2021 Konkurranseutkast - 1 premie
Hitra Kommune

 

Konkurranseutkast for utvikling av det sjønære området Vikan i Fillan.

Prosjektets konsept tar utgangspunkt i et bygningsmønster fra historiske og lokale fiskevær, med en foreslått hovedplan som ivaretar gode boforhold, og attraktive fellesaktiviteter koblet til et gjennomgående og intimt «gateløp», med torg og små plassrom.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim, Feliks Isaksen, Askim/Lantto Arkitekter AS i samarbeid med Anberg – Moum arkitekter as, og Grindaker landskapsarkitekter as