Orkla Industrimuseum, Løkken

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Museum og utstilling

2022
MIST/ OIM
NOK 115 MILL eks MVA
3500 m2

Nybygg for Orkla Industrimuseum, med nye publikumsarealer, driftsarealer og verkstedshaller for vedlikehold av Europas eldste elektriske jernbane i drift, Thamshavnsbanen. Nybygget er plassert i et fredet område med Thamshavnsbanens sporområder, og fredete stasjonsbygninger.

 

Eksitserende Fraktgodsen, og museets adkomstarealer er ombygget, med nye arealer for publikum, med auditorium og utstillingsarealer.

 

Bygningen oppført med hovedkonstruksjoner i betong, med utvendig kledning av ubehandlet furu.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim

Espen Moum-Olsen

Olav Fåsetbru Kildal

Feliks Isaksen

Ville Kohtala

Karin Hylin

Askim/Lantto Arkitekter AS