Skreisenter, Storvågan

 

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Museum og utstilling

Konkurranse 2015
SKREI

 

5000 m2

Konkurranseutkast for nytt senter for «SKREI» i Storvågan. Prosjektet søker å nedskalere det ønskede bygningsarealet over bakken, med store nedgravde arealer for utstilling og opplevelse. Storvågan er et historisk og sårbart kulturlandskap med historiske spor av bosetting helt tilbake til 1000 – tallet, da kalt Vágar, som var an av de aller første byen i Nord-Norge.

 

En triangulær bygningsform markerer stedet for de nye funksjonene, og inneholder vestibyle, restaurant og administrasjonslokaler for ansatte. Øvrige arealer for utstillinger, magasiner med mer er plassert under bakken, med overlys og atrium.

 

Dette grepet reduserer fotavtrykket av nybygg over bakken, og bevarer i stor grad det historiske kulturlandskapet rundt.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim, Askim/Lantto Arkitekter AS i samarbeid med L2 arkitekter og Dronninga Landskap