Urnes Verdensarvsenter

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Museum og utstilling

2021 Konkurranse utkast

Fortidsminneforeningen

 

1000 m2

 

Konkurranseutkast til åpen internasjonal arkitektkonkurranse. Prosjektet har en effektiv og rasjonell planløsning, med tydelige definerte soner og plassering av viktige funksjoner. Ved adkomsten er det etablert en stor forplass, og i motsatt ende av bygget, gode uterom i Urneshagen mellom epletrærne. Bygningen er skåret inn i landskapet, med et overliggende tak av blomstereng. Arbeidsplasser for ansatte, og kafe er plassert mot utsikten i vest.

Medarbeidere:


Niels Marius Askim, Espen Moum-Olsen, Feliks Isaksen, Emil Ulsletten, Lars Lantto Askim/Lantto Arkitekter AS, i samarbeid med Grindaker landskapsarkitekter as