Borgund besøkssenter
Borgund Stavkyrkje, Lærdal

Byggeår                        2005
Oppdragsgiver           Fortidsminneforeningen
Kostnader                    NOK 25 mill eks mva
Areal                              570 m2 BTA

Besøkssenteret er bygget for å gi besøkende til Borgund et utvidet tilbud, med kafe, museumsbutikk, og stavkirkeutstilling. Bygningen er oppført med utvendig kledning av ubehandlet furu kjerneved. I interiøret er alle vegger kledd med mørke trefiberplater, og øvrige elementer er utformet som ”møbler” i et stort rom. Gulvene er slipt betong.

Byggingen av senteret medførte også flytting av parkeringsplassen foran stavkirken, for å gjenskape et mer ”opprinnelig landskapsrom rundt kirken, uten biler og busser. Parkeringen er lagt mot nord, og besøkssenteret fungerer nå som en ”portal” inn til landskapsrommet rundt Borgund Stavkirke.

Publisert
Byggekunst 2006-03
NILs årbok 2006
Samtidsarkitektur 2006
Arkitekten 2006-06
The Phaidon Atlas of -
21st Century World Architecture

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Lars Lantto
Anne Sofie Fet
Ullrich Mende
Jens Petter Askim