Brattestø bolig
Hvaler, Norge

Byggeår                         2014
Oppdragsgiver            Privat
Kostnader                      -
Areal                               BRA 180 m2

Boligen er en del av en større familie eiendom i Brattestø på Hvaler. Huset er oppført med kledning av ubehandlet furu. Materialer i interiøret er en kombinasjon av stedlig trevirke som eik, furu, og bjerk. Boligen har oppholdsrom på bakkeplanet, med soverom og boder i 2. Etasje.

Boligen har en tilhørende garasje/anneks som sammen med tilstøtende fritidseiendom utgjør en samling av tre hus med lik utforming. De grå fasadene med furukledning står i en svak kontrast til omkringliggende furutrær.

Publisert
BoBedre 2016
Aftenposten
Stavanger Aftenblad
Adresseavisen
Nordic Living 2016

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Hanne Pettersen