Telemark museum
Brekkeparken, Skien

Byggeår                      Invitert konkurranse 2016
Oppdragsgiver         Telemark museum
Kostnader                   -
Areal                            4500 m2

Det nye museumsbygget er utformet som en åpen ”portal” til Brekkeparken. Bygningen er lav og landskapsmessig utformet mot Hans Hoells gate, og består av to etasjer mot øvregate. 1. Etasje inneholder resepsjon, kafe, butikk, og undervisningsrom. Et åpent trapperom danner en romlig forbindelse mellom museets utstillingsrom og auditorium i underetasjen. Administrasjonens rom og kontorer er plassert i 2. Etasje, langs Øvregate over hovedinngang og publikumsarealer.

Utstillingsdelen av bygget ligger langs Hans Hoells gate med en takflate som kobles til parken ved at terrenget er trappet opp med gresskledte amfitrinn og to trapper. Parken opprettholder med dette grepet sin størrelse og landskapsrommet avgrenses mot gaten med en grønn hekk som danner bakvegg for en lang benk.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Espen Moum-Olsen
HRTB Arkitekter
Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter