Fålesloråsen
Enebolig, Ski

Byggeår                         2006
Oppdragsgiver            Eli Eines, Roald Amlien
Kostnader                     -
Areal                               168 m2 BTA

Utfordring var å bygge en bolig med atelier for et kunstnerpar innenfor stramme økonomiske rammer. Tomten hadde sine egne utfordringer med støyutsatt beliggenhet nær E6 og E18. Huset er formet som en støyskjerm med en lukket fasade mot de trafikerte veiene. På den andre siden er huset åpnet opp mot en skjermet hage. Innvendig gulv i plasstøpt betong videreføres på uteplassen og avsluttes mot eksisterende bergknaus.

I interiørene er det benyttet røffe og rimelige overflater som samspiller i arkitektonisk uttrykk og har solide materialkvaliteter.

Medarbeidere
Lars Lantto