Gullhauggrenda
Enebolig, Bærum

Byggeår                    2005
Oppdragsgiver       Håkon Berget, Nini Ulland
Kostnader                -
Areal                          200 m2 BTA

Huset ligger i utkanten av et eneboligområde, vendt mot skogen / friareal. Huset lukker seg mot nabobebyggelsen og åpner seg opp mot skogen.Huset gjenspeiler hovedformen fastsatt i reguleringsbestemmelsene for boligområdet, men har fått sitt eget uttrykk ved at de tre ulike etasjene er artikulert individuelt i eksteriøret. Dette er videreført i interiørene hvor de ulike etasjene har fått ulike materialkvaliteter.

Medarbeidere
Lars Lantto