Husabøryggen felt 7.1
Stavanger, Norge

Byggeår                       2017
Kostnader                   NOK 240  mill
Areal                             BRA 3550 M2
Oppdragsgiver          Stavanger kommune/ Front bygg

Etablererboliger bygget i regi av Stavanger kommune. Anlegget består av leiligheter i blokkbebyggelse og rekkehus rundt et felles uteareal. Alle leiligheter er bygget med gjennomlys i varierende størrelse.

Utvendig kledning i ubehandlet gran.

Publisert
Arkitektnytt
Stavanger Aftenblad

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Espen Moum - Olsen
Arkitektkontoret GASA