Jusnes
Utsiktspunkt Lofoten – Nasjonale Turistvegar Nordland

Byggeår                      2005
Oppdragsgiver         Statens vegvesen Nordland
Kostnader                  NOK 1 mill
Areal                            -

Stoppested med adkomst til Rambergsstranda. Stoppestedet er lagt som en sirkel som ”ruller” på strand slaget, med en enkel gangsti ned til stranden. Stoppunktet er lagt inn i terrenget og er så å si usynlig fra strandsonen.

Publisert
Omveg
Norsk Form
Nasjonale turistvegar

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Anne-Ki Thoresen