Utearena
Akershus festning, Oslo

Byggeår                        2005
Oppdragsgiver           Forsvarsbygg Stiftelsen Akershus -
                                        festning for kunst og kultur
Kostnader                     NOK 6 mill EKS MVA
Areal                               200 m2

Utescene ved Karpedammen. Scenens overbygg ble prosjektert og bygget for demontering hver høst på bakgrunn av krav fra antikvariske myndigheter. Bærekonstruksjoner er utført i galvanisert stål, med oppspent duk av PVC.

Scenen benyttes i hovedsak til konserter og teaterforestillinger.

En mer permanent overbygning av scenerommet ville gitt mulighet for et mer integrert rom rundt Karpedammen, og tilført området kvaliteter med hensyn til opphold og rekreasjon i hverdagen.

Publisert
Arkitektnytt

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Anne-Ki Thoresen