Engebråtan 25
Enebolig, Lommedalen

Byggeår                      2006
Oppdragsgiver         Morten Brun
Kostnader                 
Areal                            170 m2 BTA

Hus for fotograf Morten Brun og hans familie. Boligen ligger på et høydedrag i randsonen av et større byggefelt i Lommedalen, og veder seg med utsikt mot skogen og dalen. Utvendig kledning av tre malt med Keim, mineralsk maling.

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Anne- Ki Thorese