Vikingtidsmuseum
Bygdøy, Oslo

Byggeår                       Konkurranseutkast
Oppdragsgiver          Statsbygg
Kostnader                    -
Areal                              ca 15000m2

Nytt museumsbygg for Vikingeskipene på Bygdøy. Museumsbygget kobler seg til Arnebergs museum på en enkel måte fra baksiden. Ny hovedinngang er lokalisert mot Norsk Folkemuseums bygate i nordvest for å ivareta en framtidig åpenhet.

Publisert
Statsbygg

Medarbeidere
Niels Marius Askim
HRTB Arkitekter AS
Dronninga landskap AS