Villa Nannestad
Enebolig, Nannstad

Byggeår                         2009
Oppdragsgiver            Stig Bech
Kostnader                      -
Areal                               270 m2 BTA

Utvidelse av gammelt våningshus med peisestue, svømmebasseng og soverom.

Peisestuen er støpt i betong og er plassert i forlengelsen av hovedhuset, med utsikt til store landskapsrom i begge himmelretninger.

Publisert
Dagbladet
Arkitektur N

Medarbeidere
Niels Marius Askim
Anne Sofie Fet
Anne-Ki Thoresen